नमो देवेन्द्र दर्पहर श्री मुरारी।
विदित अद्भुत चरित्र गिरिराज उद्धरण गो गोप गोपीजन तापहारी॥१॥

मनो नवल बाल विनोद अखिल गोधन मोद वाम भुजबल वारि वृष्टि हारि।
युवति मुख पद्म मकरंद लंपट मधुप कमल लोचन कंज मालाधारी॥२॥

नमो सकल सौभाग्य निधि राधिका प्राणपति घोषपति मुरलिका रव विहारी।
कृष्णदासनि नाथ नंदनंदन कुंवर मदन मोहन दुहित नाशकारी॥३॥

Advertisements