राग विभास

मंगल करन हरन मन आरति वारति मंगल आरति बाला।
रजनी रस जागे अनुरागे प्रात अलसात सिथिल बसन अरु मरगजी माला॥१॥

बैठे कुंज महल सिंहासन श्री वृषभान कुंवरी नंदलाला।
’ब्रजजन’ मुदित ओट व्है निरखत निमिष न लागत लता द्रुम जाला॥२॥

Advertisements